- ginekolog-położnik

Przejdź do treści

Menu główne:

    
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH

 
Wskazanie administratora
Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Grewling-Szmit prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNO - ­POŁOŻNICZY DR N. MED. KATARZYNA GREWLING - ­SZMIT, ul.Rynkowa 29, 64-840 Budzyń, NIP: 9720941830.
Kontakt z administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem: tel. 667-288-672, e-mail: gabinet@ginekolog-poloznik.org

 
Cel przetwarzania
- Rejestracja korespondencji i udzielenie odpowiedzi.
- Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami.
 

 
Podstawa prawna
- Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne przed zawarciem umowy i do jej zawarcia, m.in. do odpowiadania za zapytania ofertowe.
- Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na wywiązaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, dbaniu o jakość współpracy z kontrahentami i klientami.
- Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy.
 

 
Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:
- maksymalnie 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji.
- 10 lat od zakończenia współpracy.
 

 
Zakres danych
Przetwarzamy dane indentyfikacyjne tj. imię, nazwisko oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres e-mail.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do obsługi zapytania ofertowego, czy odpowiedzi na pytanie.

 
Przysługujące Ci prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych pacjent ma prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
- przeniesienia danych osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadkach w których podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego